A garancia időtartama a vásárlástól számított 1 év. Amennyiben kifogásolja a terméket, az csere vagy pénz visszafizetési garanciával jár bizonyos esetekben. A 14 NAPOS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA csak akkor érvényes, ha a terméket interneten keresztül rendelte web-áruházunkon keresztül. Ezt a speciális 14 napos garanciát csak akkor tudjuk kielégíteni, ha a terméket az eredeti csomagolásában, a terméket sértetlenül, eredeti állapotában, vissza tudja juttatni hozzánk!
Felhívjuk figyelmét, hogy a visszafizetés a termék árára vonatkozik, a szállítási költséget is tartalmazza (csak a normál szállítási költséget). Ha a vevő a terméket azért küldené vissza 14 napon belül, mert másik modellt szeretne kapni, ezért termék cserét kér, ebben az esetben a vissza-szállítási és új kiszállítási költséget a vevő fizeti. A masszázságyakhoz járó hordozó- és/vagy védőtáska ajándék kiegészítőként jár a termékhez, ezért nem vonatkozik rá garancia! 
Ha a terméket az üzletünkben vásárolta meg vagy a 14 napos internetes rendelésre vonatkozó idő letelt, az alábbi további jótállási feltételek vonatkoznak a termékre.


A garancia az alábbi lehetséges eseteknél érvényes:
• hiányzik a termék valamilyen tartozéka, alkatrésze
• a termék nem felel meg a termékleírásnak
• gyártásból eredő hibát talál rajta
• a termék rendeltetésszerű használat közben eltört


A garancia az alábbi eseteknél nem érvényes:
• a termék műbőr bevonatára és a szivacsra, a szivacs- párnázat alakjának használódás közbeni formaváltozására, nem tudunk garanciát vállalni, mert annak tartóssága nagyban függ, a külső tényezőktől, amik a termék minőségétől független tényezők. A termék természetes elhasználódása, a párnázat alakjának természetes megváltozása, használat következményeként a párnázat besüppedése, nem tartozik a jótállás körébe. A helytelen tisztítás, és egyes fertőtlenítők is tönkretehetik a masszázságy párnázatának műbőr bevonatát, illetve a túlzott folyadék felvitele, annak tartósan az anyagban maradása, nedves helyen történő tárolás, ágymelegítők használata, stb.
• A párnatartó rész törése, kiszakadása nem garanciális, mert az csak abban az esetben jöhet létre, hogy valaki beletámaszkodik, belekönyököl. A lélegző lyuknál felcsavarozott műanyag párnatartó rendeltetésszerű funkciója a párna és a fej megtartása nyugalmi állapotban.


Felhívjuk figyelmét, hogy áruházunk gondosan ügyel a minőségre. A termékeink kiszállítása, átadása előtt a terméket teljes körű minőségi- és állapotvizsgálatnak vetjük alá, ezzel biztosítva azt, hogy raktárukból csak új, hibátlan tereméket adunk át a vásárlóinknak. A termék állapotát, minőségét Önnek átvételkor, használtba vételkor, szintén ellenőriznie kell, és ha hibát észlel, azt a lehető legrövidebb időn belül jeleznie kell nekünk. Csak ezek megtörténte esetén tudunk jótállást vállalni a termékeinkre. Ha a termék szállítás közben sérülne meg, akkor Önnek azt haladéktalanul jeleznie kell nekünk, mellékelve a szállító céggel felvetett csomagsérülést rögzítő jegyzőkönyv másolatával.
Rendeltetésszerű használat során, amennyiben betartja a mellékelt használati utasítást, hosszú ideig megőrizheti a masszázságya minőségét. A mellékelt használati utasítást olvassa végig és szigorúan tartsa be az ott leírtakat, majd őrizze meg a termék teljes élettartamáig! Ha továbbadná
a masszázságyat, adja mellé a használati utasítást is!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem tartja be a használati utasításban leírt összeszerelési, biztonsági és tisztítási szabályokat, illetve nem rendeltetésszerűen használja a terméket, elveszíti a garanciát! Ezek a hibák a garancia vizsgálatnál jól megkülönböztethetőek a gyártásból eredő vagy átadáskor meglévő hibáktól!
A termék szerkezetén végzett bármilyen beavatkozás, módosítás garanciavesztéssel jár!
Rendeltetésszerű használatnál egyszerre egy fő tartózkodhat a masszázságyon, fekvő helyzetben, nyugalmi állapotban. Amennyiben Ön olyan kezelést végez, hogy felmászik a páciensre, beletérdel, ráül, rááll…stb. ez a masszázságy nem alkalmas erre a célra! Ez balesethez, töréshez vezethet és
a garanciát is elveszíti! Ilyen kezelésekhez nem összecsukható, hordozható masszázságyra van szüksége, hanem végezze a kezelést tatamin, vagy fix ágyon.
A 3 zónás masszázságyaknál az emelhető rész kizárólag a lábak alátámasztására szolgál!
Ne használja azt a hát támasztására!
A kezelt páciens úgy feküdjön fel, hogy a masszázságy alaphelyzetben áll, és ezután emeljük meg a lábait az emelhető résszel.


Tisztántartás:
• minden esetben kötelező a lepedő használata!
• az ágy felületét enyhén szappanos vízzel óvatosan mossa le, utána tiszta vizes kicsavart kendővel alaposan távolítsa el a szappant, majd bolyhosodás mentes kendővel törölje szárazra. Ne használjon durva, karcoló hatású szivacsot!
• soha ne használjon súroló tisztítószert, vagy vegyszert, illetve alkoholtartalmú tisztítószert, mivel az károsítja az anyagot!
• impregnáló szerek használata sem engedélyezett, mivel az is károsíthatja az anyagot.
• tárolja napfénytől, hőtől, nedvességtől, párától mentes helyen
Ajánlott tisztítószerek: Szappanos víz, teafa szappan, Stoffinet- és egyéb hasonló bőr és műbőr ápoló folyadékok, (melyek összetevői megfelelnek a következőknek: a 648/2004/EK rendelet szerint: 5-15% alifás szénhidrogén és <5% anionos felületaktív anyagot, foszfátot és illatszert tartalmaz), Greenshield bőrbútor ápolókendő és ezeknek megfelelő tisztítószerek.
Ajánlott fertőtlenítők: Bacoban felületfertőtlenítő masszázságyakhoz, BactoEx Universal – bio fertőtlenítő szer, Incidin foam, Sani Cloth Active fertőtlenítő törlőkendők. (A következőknek megfelelő összetevőkkel rendelkező tisztítószerek: N-alkil(C12-C16)-N,N-dimetil-N-benzilammónium-klorid, piridin-2-tiol-1-oxid, nátrium só – Bacoban. Vagy aldehid, kationaktív tenzid – Incidin Foam(hab)).


TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL


A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően
lépett fel, így például, ha a hibát:

o szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
o rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
o helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
o a termék megsértését, sérülését kicsomagolás közben Ön okozta vágóeszköz használatával
o elemi kár, természeti csapás okozta.


Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
• elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
• ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez főződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
• A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
• Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, abban az esetben, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
• A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
• A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
• Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
• A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik, ha a jótállási feltételek fennállnak.